Stránky o jedné nově vznikající politické straně - pro připomenutí: http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A041221_081446_domaci_jan "Jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry," řekl na den přesně před pětasedmdesáti lety Klement Gottwald. Byl to vlastně jeho první projev z parlamentní tribuny. A po válce, když se komunisté dostali k moci, začali svým nepřátelům opravdu kroutit krkem. A dále: http://www.parlament-vlada.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=345 Se kterou parlamentní stranou byste byli ochotni spolupracovat? Se všemi, byli jsme ochotni i k velké koalici, i když pro mne by to znamenalo odchod z exekutivy. Za spojence považujeme Stranu zelených i lidovce. S napětím očekáváme i vývoj v KSČM. Pokud provede transformaci, jsem přesvědčen, že za několik let se může stát i vládní stranou.Paroubek Jiří.... Z Á K O N ze dne 9. července 1993 o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu § 1 (1) Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali, d) používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména: - popravoval, vraždil je a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči nim používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám, - zbavoval je svévolně majetku a porušoval jejich vlastnická práva, - znemožňoval jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo odborného vzdělání, - zabraňoval jim svobodně vycestovat do zahraničí či vrátit se svobodně zpět,